Trợ giúp


Powered by Techcity

TPHCM phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 6-11, Thành ủy TPHCM tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ khảo sát thực tế của nhóm 2 – Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng nhóm 2, trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nội dung buổi làm việc tập trung vào chuyên đề tổng kết về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

TPHCM là địa phương nhận nhiệm vụ báo cáo 7/8 nội dung tổng kết của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Định hướng buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của Đảng.

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần thiết, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Từ đó góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận của Đảng về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đồng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đánh giá những kết quả tích cực về sự phát triển kinh tế của TPHCM. Để tiếp tục phát huy tối đa có hiệu quả vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng TPHCM trong công cuộc đổi mới giai đoạn tới, Đảng và Nhà nước đã chủ trương thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố.

Trong đó, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cũng là những cơ chế, chính sách để thành phố thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương gợi mở, buổi làm việc tập trung thảo luận những kinh nghiệm của TPHCM từ thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Phát huy năng lực nội sinh

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan báo cáo tóm tắt về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại thành phố.

Trong đó, TPHCM đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế TPHCM tiếp tục phát huy vai trò năng lực nội sinh với khu vực có vốn đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng cao, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò quan trọng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao đổi với các đại biểu trước buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao đổi với các đại biểu trước buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các thành phần kinh tế phát triển cả về số lượng và chất lượng, quy mô ngày càng tăng, đặc biệt là kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đến năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TPHCM theo giá hiện hành gấp 2,9 lần so với năm 2010. Trong đó kinh tế Nhà nước gấp 1,6 lần, kinh tế ngoài Nhà nước gấp 3,1 lần, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gấp 4,3 lần.

TPHCM đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với các mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, chuỗi công viên phần mềm, khu nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng những thành tựu của cách mạng lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chính sách ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển nhân lực trình độ cao, giảm thâm dụng lao động, phát triển kinh tế tri thức, phát triển khoa học công nghệ được chuyển tải trong một phần hoặc toàn phần trong các luật, nghị định và các văn bản dưới luật khác.

TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại…

Phát triển công nghiệp xanh

Thời gian tới, kinh tế TPHCM tập trung vào những định hướng phát triển quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

TPHCM phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp xanh, năng lượng xanh, gắn với liên kết vùng.

Cùng với đó, phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng hướng đến trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, bao gồm trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, phát triển kinh tế biển trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế TPHCM gắn với vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Để đạt được các mục tiêu trên, TPHCM tập trung triển khai quyết liệt, đưa hai nghị quyết quan trọng đối với TPHCM nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống. Đó là, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98 của Quốc hội.

TPHCM xác định đây là cơ hội để tháo gỡ các điểm nghẽn, nhanh chóng tạo bước chuyển đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, TPHCM rà soát và đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2022-2025; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

TPHCM tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện các giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh việc giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp.

Cần quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan kiến nghị, Bộ Chính trị sớm ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công công tác xây dựng pháp luật.

Đồng thời kiến nghị, Quốc hội ban hành Luật vận động hành lang ngay sau khi có Quy định về kiểm soát quyền lực này được ban hành để tạo cơ sở pháp lý bắt buộc các “nhóm lợi ích” và các cơ quan, nhà hoạch định chính sách, pháp luật phải minh bạch hóa và có trách nhiệm giải trình về mối quan hệ của họ, từ đó các cơ quan Nhà nước khác, các tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và người dân có thể dễ dàng giám sát.

Về đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội ban hành các văn bản khắc phục tình trạng quy định còn thiếu, chưa đồng bộ, một số vấn đề mới phát sinh chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tình trạng các quỹ đầu tư nước ngoài cũng như các nhóm lợi ích trong nước tăng cường sử dụng các quỹ đầu tư, công ty đầu tư núp bóng nước ngoài có nguồn gốc từ những nơi được coi là “thiên đường thuế”… để đầu tư vào các công ty bất động sản, dự án của Việt Nam, từng bước chiếm lĩnh, thâu tóm các dự án bất động sản; bắt tay nhau để thao túng thị trường, che giấu nguồn tiền bất hợp pháp và đánh lạc hướng dư luận trong việc đầu tư dự án.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho doanh nghiệp về tính minh bạch, công minh trong chính sách và trong việc thực thi pháp luật, tất cả các quy định của Nhà nước về một vấn đề không thể hiểu khác nhau. Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị, phải quy trách nhiệm đối với những cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mà nội dung mập mờ, có thể hiểu khác nhau khi áp dụng.

Nguồn

Cùng chủ đề

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao Huy hiệu Đảng đến nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh ngày 13-5-1936 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Năm 1953, khi đứng trước ngôi mộ của một đồng chí...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 12-3, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tổ chức sinh nhật lần thứ 104 tại nhà riêng (phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM) và công bố tác phẩm "Đi qua trăm năm" vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM ra mắt. Đi qua trăm năm dày 382 trang, thể hiện qua lối viết tự truyện với 9 chương, kể lại từng giai đoạn trăm năm cuộc đời của tác giả. Trong...

Dòng chảy xanh | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Thế giới vừa trải qua một năm Quý Mão 2023 tiếp tục đầy biến động. Đại dịch Covid-19 chưa kịp dứt, chiến tranh, bất ổn, thiên tai địch họa… đã nối tiếp, kéo dài ở nhiều nơi. Kinh tế - xã hội toàn cầu tiếp tục vòng xoáy suy thoái, khủng hoảng chưa có điểm dừng. Việt Nam, với độ mở lớn của nền kinh tế, ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, cũng...

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Cải thiện môi trường thu hút đầu tư Sau nhiều năm luôn dẫn đầu cả nước về đổi mới cơ chế chính sách, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đầu tư, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, vừa là hạt nhân, vừa là động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TPHCM đang dần tích tụ những vấn đề tương tự những đại đô thị...

TPHCM sẵn sàng vừa tăng tốc, vừa vượt chướng ngại vật

Ngày 2-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn...

Cùng tác giả

TP.HCM sáp nhập, chuyển giao tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy

(HTV) - Sáng nay, Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập, chuyển giao Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc thành uỷ theo kế hoạch số 22. Phó bí thư thường trực thành uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi lễ. ...

Đoàn Y bác sĩ trẻ TP.HCM thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

(HTV) - Trong khuôn khổ hoạt động thăm khám, phát thuốc miễn phí của đoàn Y tế TP.HCM tại Lào, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam và Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet....

Phường 9, Quận Phú Nhuận thành lập 12 khu phố mới

(HTV) - Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã sắp xếp 05 khu phố, 93 tổ dân phố thành 12 khu phố mới. Ngày 14/4, UBND Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức Lễ công...

Khoảng 100 nghệ sĩ và ban nhạc sẽ biểu diễn miễn phí 5 đêm tại phố biển Nha Trang

Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, từ 27-4 đến hết 1-5, sẽ quy tụ gần 100 nghệ sĩ và ban nhạc jazz trong nước và quốc tế. Chương trình gồm 5 đêm, mỗi đêm đều có thời lượng 2-2,5 giờ, tại 2 địa điểm là Quảng trường 2-4 và sân bóng Thanh Niên (TP Nha Trang). Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa kỳ...

TP.HCM tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng không khí

(HTV) - TP.HCM đẩy mạnh giám sát, kiểm soát 05 nguồn gây ô nhiễm không khí, hướng đến chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có những giải...

Cùng chuyên mục

TP.HCM sáp nhập, chuyển giao tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy

(HTV) - Sáng nay, Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập, chuyển giao Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc thành uỷ theo kế hoạch số 22. Phó bí thư thường trực thành uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi lễ. ...

Đoàn Y bác sĩ trẻ TP.HCM thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

(HTV) - Trong khuôn khổ hoạt động thăm khám, phát thuốc miễn phí của đoàn Y tế TP.HCM tại Lào, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam và Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet....

Phường 9, Quận Phú Nhuận thành lập 12 khu phố mới

(HTV) - Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã sắp xếp 05 khu phố, 93 tổ dân phố thành 12 khu phố mới. Ngày 14/4, UBND Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức Lễ công...

TP.HCM tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng không khí

(HTV) - TP.HCM đẩy mạnh giám sát, kiểm soát 05 nguồn gây ô nhiễm không khí, hướng đến chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có những giải...

Quận 6 triển khai việc thành lập, chia tách, sáp nhập khu phố

(HTV) - Phường 10, Quận 6 (TP.HCM) đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND TP.HCM khóa 10 về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố Theo đó, sau khi sắp xếp, từ 5 khu phố hiện hữu, phường có 12 khu phố mới...

Hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

(HTV) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thường niên với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 2024, tổng kết hoạt động công tác phi chính phủ năm 2023. ...

Bế mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi

(HTV) - Vừa qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả" đã bế mạc. ...

Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ

(HTV) - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM (hay còn gọi là Viện cấp cao 3) đã tổ chức hội nghị giao ban công tác với 23 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. ...

Tháng nhân đạo 2024: Hòa nhịp trao nhận

(HTV) - Lễ phát động "Tháng Nhân Đạo" 2024 đã chính thức được diễn ra, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần nhân đạo và sẻ chia trong cộng đồng. ...

Bình Chánh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 16 mở rộng

(HTV) - Sáng 12/4, huyện Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải. ...

Tin nổi bật

Tin mới nhất