Trợ giúp


Powered by Techcity

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa để ngăn chặn sự “xâm lăng mềm” về văn hóa

SGGPO


Chiều 25-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa để ngăn chặn sự “xâm lăng mềm” về văn hóa ảnh 1

Chương trình văn nghệ khai mạc Hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM…

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa để ngăn chặn sự “xâm lăng mềm” về văn hóa ảnh 2

Chương trình văn nghệ khai mạc hội nghị. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (gọi tắt là Nghị quyết 23) ra đời trong bối cảnh đất nước tiến hành cải cách, mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở mọi lĩnh vực; hoạt động văn học, nghệ thuật Việt Nam có những biến đổi lớn, những đặc điểm mới trong sáng tạo ra đời, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ dẫn đến nhiều thuận lợi và thách thức đan xen.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, Chính phủ từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ thống các văn bản pháp quy phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm đảm bảo sự phát triển đúng định hướng của Đảng, đồng thời có đủ “nội lực” để từng bước giúp nền văn học, nghệ thuật nước nhà vượt qua những khó khăn, thử thách trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước có nhiều biến động.

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa để ngăn chặn sự “xâm lăng mềm” về văn hóa ảnh 3

Các đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam”.

Các ngành công nghiệp văn hóa sẽ giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, là động lực góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo giá trị gia tăng, hiệu quả ngày càng cao cho nền kinh tế; là công cụ bảo đảm cho định hướng xã hội chủ nghĩa cả về thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở; giúp chúng ta chủ động cho hội nhập quốc tế, giao thoa với văn hóa khu vực và thế giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chống văn hóa lai căng và sự “xâm lăng mềm” về văn hóa.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen cho 21 tập thể và 37 cá nhân để ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa để ngăn chặn sự “xâm lăng mềm” về văn hóa ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt “Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23-12-2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW”, đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: “Trong 15 năm qua, lực lượng văn nghệ sĩ thành phố có sự phát triển đáng kể, nhất là lực lượng sáng tác trẻ, đóng góp nhiều vào thành tựu văn học, nghệ thuật của thành phố và trên cả nước. Qua 15 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố cũng còn một số hạn chế nhất định: Văn hóa, văn học, nghệ thuật vẫn chưa được một số cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức và quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng. Sự quan tâm đối với chủ trương, chính sách, về đầu tư kinh phí, ngân sách, thiết chế văn hóa cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật, hoạt động đầu tư sáng tác, dàn dựng, quảng bá văn học nghệ thuật còn nhiều hạn chế. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng nhiều song còn ít tác phẩm văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ và giá trị. Chế độ, chính sách cho văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, “giữ chân” các tài năng.

Công tác phát hiện các tài năng trẻ để đưa vào nguồn đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. Công tác đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, nhất là những bộ môn truyền thống. Chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích hữu hiệu để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư để phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có mặt còn hạn chế, chưa chặt chẽ, thiếu hậu kiểm.

Chưa xây dựng được những công trình trọng tâm lớn cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tương xứng với vị thế của thành phố, các thiết chế văn hóa của thành phố chưa phát huy hết công năng, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của một đô thị lớn, hiện đại. Công tác đào tạo chuyên ngành về lý luận, phê bình văn học, nghệ và chương trình giảng dạy còn nhiều bất cập. Đội ngũ lý luận, phê bình vừa thiếu, vừa bị hụt hẫng thế hệ kế cận, phân bổ không đều ở các ngành nghệ thuật.

Một số hội văn học, nghệ thuật chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chưa bắt kịp xu thế của thời đại. Nguyên nhân những hạn chế trên là do: Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn học, nghệ thuật chưa thực sự đồng bộ và chặt chẽ. Quy định về hoạt động của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp chưa sát thực tiễn hoạt động của văn học, nghệ thuật, chưa tạo điều kiện và phát huy hết vai trò tích cực của các Hội.

Công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế thừa chưa được chính các đơn vị nghệ thuật nhà nước quan tâm đúng mức, dẫn đến sự hụt hẫng nhân sự kế thừa trong nhiều vị trí, lĩnh vực, từ nhân sự lãnh đạo cho đến đội ngũ trực tiếp làm nghệ thuật. Lao động nghệ thuật là loại hình lao động khổ luyện mang tính chất đặc thù. Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, thậm chí còn thấp hơn một số ngành nghề khác, nên rất khó trong việc thu hút nhân tài.

Chưa có chính sách tài trợ cho việc xuất bản những tác phẩm văn học nghệ thuật theo định hướng “đặt hàng” xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc truyền thống; cơ chế đầu tư cho hoạt động văn học, nghệ thuật theo dự án… tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ đóng góp, cống hiến tài năng vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật thành phố và cho sự phát triển bền vững của thành phố trong thời kỳ hội nhập.

Tác động của kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển nhanh, đột phá của khoa học công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, đến hoạt động văn hóa nghệ thuật. Xu hướng nghệ thuật đã thay đổi thị hiếu thưởng thức và sáng tác, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật…

Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn trong việc định hình những giá trị chuẩn mực của con người mới và công tác bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc.Nguồn

Cùng chủ đề

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ văn nghệ sĩ nhân dịp xuân mới

Sáng 22-2, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (quận 3, TPHCM), Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình Họp mặt văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024. Cũng trong buổi họp mặt, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM đã báo cáo tóm tắt phương hướng hoạt động văn học nghệ thuật TPHCM năm 2024. Theo đó, trọng tâm sẽ...

Bước đà cho cuộc nâng tầm

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, nhiều người đánh giá năm 2023 là một năm “kinh tế buồn”, nhưng không vì thế mà các hoạt động thuộc về giá trị tinh thần tại TPHCM trở thành khoảng trống. Năm 2024, các sự kiện văn hóa - giải trí tại TPHCM sẽ tiếp tục nỗ lực định vị vai trò “văn hóa sáng tạo” của TPHCM, từng bước nâng tầm chất lượng, làm động lực...

Văn học nghệ thuật TPHCM: Món ăn tinh thần, động lực phát triển kinh tế

Trong hành trình đổi thay của TPHCM suốt nhiều năm qua, bên cạnh những thành tựu về chính trị, kinh tế, an sinh xã hội… còn ghi đậm dấu ấn những thành công đến từ các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố. Môi trường thuận lợi cho VHNT phát triển Là thành phố đông dân nhất cả nước, TPHCM còn là nơi hội tụ của nhiều trào lưu,...

Công nghiệp văn hóa và thành phố sáng tạo

Hiểu về thành phố sáng tạo Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) là chương trình quốc tế, hiện có 350 thành phố thành viên từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Các thành phố thành viên xác định văn hóa, sáng tạo là yếu tố chiến lược phát triển đô thị bền vững. Tại Việt Nam, năm 2019, UNESCO đã công nhận Hà Nội là thành phố sáng...

Phát huy “sức mạnh mềm” của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

SGGP 26/07/2023 06:47 Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã đi vào cuộc sống qua 15 năm, đem lại những chuyển động tích cực cho nền văn hóa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Đồng...

Cùng tác giả

TP.HCM sáp nhập, chuyển giao tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy

(HTV) - Sáng nay, Thành uỷ TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập, chuyển giao Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc thành uỷ theo kế hoạch số 22. Phó bí thư thường trực thành uỷ Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi lễ. ...

Đoàn Y bác sĩ trẻ TP.HCM thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam

(HTV) - Trong khuôn khổ hoạt động thăm khám, phát thuốc miễn phí của đoàn Y tế TP.HCM tại Lào, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam và Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet....

Phường 9, Quận Phú Nhuận thành lập 12 khu phố mới

(HTV) - Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã sắp xếp 05 khu phố, 93 tổ dân phố thành 12 khu phố mới. Ngày 14/4, UBND Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức Lễ công...

Khoảng 100 nghệ sĩ và ban nhạc sẽ biểu diễn miễn phí 5 đêm tại phố biển Nha Trang

Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, từ 27-4 đến hết 1-5, sẽ quy tụ gần 100 nghệ sĩ và ban nhạc jazz trong nước và quốc tế. Chương trình gồm 5 đêm, mỗi đêm đều có thời lượng 2-2,5 giờ, tại 2 địa điểm là Quảng trường 2-4 và sân bóng Thanh Niên (TP Nha Trang). Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa kỳ...

TP.HCM tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng không khí

(HTV) - TP.HCM đẩy mạnh giám sát, kiểm soát 05 nguồn gây ô nhiễm không khí, hướng đến chất lượng môi trường ngày càng tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có những giải...

Cùng chuyên mục

Khoảng 100 nghệ sĩ và ban nhạc sẽ biểu diễn miễn phí 5 đêm tại phố biển Nha Trang

Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, từ 27-4 đến hết 1-5, sẽ quy tụ gần 100 nghệ sĩ và ban nhạc jazz trong nước và quốc tế. Chương trình gồm 5 đêm, mỗi đêm đều có thời lượng 2-2,5 giờ, tại 2 địa điểm là Quảng trường 2-4 và sân bóng Thanh Niên (TP Nha Trang). Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa kỳ...

Tâm trạng tuổi hưu | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Khi còn trẻ, còn làm việc, mỗi người đều có trách nhiệm đối với gia đình, vợ chồng thường dễ bỏ qua khuyết điểm của nhau để cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến lúc về hưu, con cái đã yên bề gia thất, hai người lớn tuổi trong ngôi nhà trống vắng, suốt ngày ra vô gặp mặt và thế là mâu thuẫn nảy sinh. 1. Ông Thành...

Bế mạc và trao giải HIFF: Đại diện Philippines đoạt giải Ngôi sao vàng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM… Đêm khai mạc còn có sự tham gia của các cơ quan...

Hơn 1.000 khán giả nghe Lý Hải hát trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trong buổi showcase bộ phim Lật mặt: Một điều ước, ca sĩ Lý Hải đã mang đến cho khán giả món quà đặc biệt, khi anh tái hiện lại ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi của mình: Khi người đàn ông khóc. Tối 12-4, ê-kíp đoàn phim Lật mặt 7 tổ chức buổi showcase giới thiệu phim trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện thuộc khuôn khổ LHP Quốc tế TPHCM (HIFF)...

Nhà đấu giá quốc tế đầu tiên đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

Ông Alexandre Millon, Chủ tịch Nhà đấu giá Millon (Pháp) cho biết, đơn vị này chính thức mở văn phòng đại diện tại Hà Nội với tên gọi Millon Việt Nam và bổ nhiệm ông Hoàng Duy Cương ở vị trí Giám đốc. Ông Hoàng Duy Cương (tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ tại Pháp; có bằng của Drouot: Consultants spécialisé le marcher de l' art. Ông đã từng có khoảng...

Thảo Cầm Viên không tổ chức tham quan Đền thờ Hùng Vương dịp Giỗ Tổ

Bảo tàng Lịch sử TPHCM - đơn vị trực tiếp quản lý Đền thờ Hùng Vương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên (quận 1, TPHCM) cho biết, đền vẫn đang trong giai đoạn trùng tu nên năm nay sẽ không tổ chức và phục vụ công chúng đến tham quan vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tháng 4-2023, Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa...

Chàng trai lượm ve chai để… tặng

Ở quận Gò Vấp (TPHCM), có một thanh niên kỳ lạ, ngày làm nghề bất động sản, tối đi lượm ve chai, nhưng không bán mà chỉ để... tặng. Chữa lành nhờ biết cho đi Mỗi buổi chiều thứ ba, năm, bảy, Nguyễn Đình Sơn (28 tuổi) dắt xe đạp ra đường, chở theo chiếc thùng xốp, đeo trên vai chiếc rổ nhựa dán chữ “Hãy cho tôi vỏ chai, vỏ lon”. Sơn đi khắp các...

Ái Phương, Phương Mỹ Chi, MTV… mang đến bữa tiệc nhạc phim đặc sắc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Những giai điệu quen thuộc từ các bộ phim nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế đã vang lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) thông qua phần trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ. HIFF 2024 được định hướng tổ chức mang tính quốc tế, là nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực và những người đam mê điện ảnh cùng...

Công diễn vở kịch lịch sử “Tả Quân Lê Văn Duyệt – Người mang 9 án tử”

Tối mai (10-4), Nhà hát Idecaf tổ chức công diễn suất đầu tiên vở kịch lịch sử Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý kịch bản: Võ Tử Uyên, đạo diễn: Hoàng Duẩn) tại Nhà hát Thanh Niên - NVH Thanh Niên TPHCM. Vở diễn khai thác những tình tiết hấp dẫn, cuốn hút, xung quanh câu chuyện Tổng...

Học sinh Việt nấu ăn theo thực đơn kiểu Pháp

Ngày 9-4, sự kiện khám phá ẩm thực và nghệ thuật bàn ăn kiểu Pháp đã được tổ chức tại Dinh thự Pháp (6 Lê Duẩn, quận 1). Tổng lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại TPHCM đã mời các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - những người chiến thắng cuộc thi Goût de France/Good France 2024, tới tham dự sự kiện. Goût de France/ Good France...

Tin nổi bật

Tin mới nhất