Lịch sử phát triển không gian đô thị Sài Gòn – TP.HCM

Cách nay vài ngàn năm, phần lớn Sài Gòn nằm dưới biển. Do bồi đắp phù sa và mực nước biển hạ dần, vùng...

Tin nổi bật